close
Share with your friends

Wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczania otrzymanych ulg i dotacji

Prawidłowe rozliczenie otrzymanych ulg i dotacji

Eksperci zespołu ulg i dotacji KPMG świadczą usługi dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem pomocy publicznej na realizację swoich projektów.

Eksperci KPMG wspierają przedsiębiorców w pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy publicznej.

Profesjonalizm i doświadczenie ekspertów KPMG stanowią istotną wartość dodaną dla klientów, a także pozwalają zminimalizować zaangażowanie ich zasobów w proces rozliczania wsparcia.

Nasze usługi obejmują:

  • doradztwo w zakresie dotrzymywania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie,
  • rozwiązywanie pojawiających się problemów i wątpliwości dotyczących wykorzystania środków,
  • wsparcie doradcze w trakcie kontroli (audytu) projektu,
  • szkolenia dla pracowników zaangażowanych w rozliczanie projektu,
  • weryfikację wypełniania obowiązków związanych z dokumentowaniem kosztów, wprowadzeniem odpowiednich zasad ewidencji księgowej i podatkowej, wypełniania obowiązków informacyjnych,
  • wsparcie w trakcie ewentualnych sporów z instytucjami.

Warto zaznaczyć, iż niedotrzymanie wymogów wynikających z przepisów prawa, brak lub wadliwa sprawozdawczość dotycząca wykorzystania pomocy publicznej może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy publicznej wraz z odsetkami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)