Naszym celem jest pomoc klientom w prawidłowym i efektywnym rozliczaniu podatku VAT. Przegląd podatkowy VAT jest nakierowany na identyfikację obszarów ryzyk podatkowych, które mogą powodować dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa i kreować ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej z tego tytułu dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?

W zależności od potrzeb Państwa firmy, przegląd podatkowy może koncentrować się na:

 • weryfikacji metodologii przyjętej w firmie w zakresie rozliczania i dokumentowania poszczególnych rodzajów transakcji w oparciu o analizę przekrojowej próbki dokumentów (co daje możliwość wychwycenia potencjalnych „błędów systemowych” np. w zakresie momentu rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu określonych transakcji lub identyfikacji transakcji, które wymagają szczegółowej analizy np. transakcji łańcuchowych);

 • weryfikacji prawidłowości wdrożenia zmian w przepisach podatkowych;

 • analizie rozliczenia na gruncie VAT wybranych większych/nietypowych transakcji;

 • symulacji działań kontrolnych wykonywanych przez organy podatkowe przed planowanym wystąpieniem o zwrot podatku VAT, czy też zmianą modelu biznesowego (a co za tym idzie zmianą struktury raportowanych transakcji);

 • przeglądzie rozliczeń VAT w wybranym aspekcie, np. w zakresie dochowania wymogów dotyczących fakturowania, stawek VAT itp.

Rezultatem przeglądu podatkowego, dokonanego przez ekspertów KPMG jest raport, w którym:

 •  wskażemy zidentyfikowane przez nas błędy i nieprawidłowości w zakresie rozliczeń VAT;

 • oszacujemy poziom ryzyka zakwestionowania rozliczeń VAT przez organy podatkowe;

 • wskażemy potencjalne obszary usprawnień procesowych lub oszczędności podatkowych;

 • przedstawimy praktyczne rekomendacje w zakresie zmiany sposobu rozliczeń lub wdrożenia środków zmniejszających istniejące ryzyko w przypadku utrzymania dotychczasowego sposobu rozliczeń.
   

Bądź na bieżąco