close
Share with your friends

Wsparcie w związku z implementacją JPK

Wsparcie w związku z implementacją JPK

Doradcy KPMG oferują wsparcie merytoryczne i operacyjne naszym Klientom w zakresie obowiązku raportowania w formacie JPK.

Doradcy KPMG oferują wsparcie merytoryczne i operacyjne w raportowaniu w formacie JPK.

Doradcy KPMG specjalizujący się w podatku CIT oraz usługach IT oferują wsparcie merytoryczne i operacyjne naszym Klientom w zakresie obowiązku raportowania w formacie JPK.

Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczył będzie, co do zasady, każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

 

W celu zapewnienia efektywnego i sprawnego organizacyjnie przygotowania się naszych Klientów na nadchodzące zmiany, oferujemy naszym Klientom m.in. następujące usługi:

  • przegląd systemów księgowych oraz ich architektury pod kątem identyfikacji źródeł danych wymaganych dla celów JPK,
  • mapowanie danych z systemów źródłowych na struktury JPK,
  • identyfikacja luk w możliwych do pozyskania danych i określenie ich istotności pod kątem wymagalności JPK,
  • czynne wsparcie operacyjne i merytoryczne ekspertów KPMG,
  • szkolenia dla pracowników w zakresie JPK,
  • specjalistyczne usługi KPMG dotyczące JPK do przedstawienia naszym Klientom po nawiązaniu współpracy.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)