close
Share with your friends

Wsparcie w zakresie reorganizacji działalności

Wsparcie w zakresie reorganizacji działalności

KPMG w Polsce oferuje kompleksowe usługi w zakresie reorganizacji działalności w ramach danej grupy kapitałowej od strony prawno-podatkowej.

Kompleksowe usługi w zakresie reorganizacji działalności w ramach danej grupy kapitałowej.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie reorganizacji działalności w ramach danej grupy kapitałowej od strony prawno-podatkowej.

KPMG w Polsce oferuje wsparcie zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania reorganizacji (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych).

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy:

  1. wsparcie przy poprawnym podatkowym rozliczeniu restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej;
  2. weryfikacja rynkowości rozliczeń w związku z dokonaną relokacją aktywów w ramach grupy kapitałowej;
  3. zabezpieczenie rekomendowanego podejścia poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych;
  4. wskazanie kluczowych ryzyk z perspektywy klauzul antyabuzywnych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)