close
Share with your friends

Usługi CIT Compliance

Usługi CIT Compliance

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi (compliance).

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi.

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi (compliance) są strategicznym obszarem usług doradztwa podatkowego KPMG – zarówno w Polsce, jak i na poziomie globalnym.

W ramach świadczenia usług compliance KPMG w Polsce wykorzystuje zdobyte doświadczenie i zgromadzone zasoby w ramach sieci firm członkowskich KPMG na całym świecie.

W ramach usług compliance oferujemy naszym Klientom następujące usługi:

  • weryfikacja kalkulacji CIT oraz przygotowanie zeznania rocznego;
  • wsparcie w zakresie automatyzacji procesów obliczania podatku dochodowego;
  • pomoc w zakresie prawidłowej kalkulacji wysokości podatku odroczonego;
  • weryfikacja poprawności obliczania podatku dochodowego – kompleksowe przeglądy podatkowe;
  • pomoc w wykonywaniu obowiązków nałożonych na polskie spółki zależne, wchodzące w skład koncernów raportujących według zasad US GAAP (rozpoznanie pozycji podatkowych, które powinny lub nie powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym, oraz wycena kwot korzyści podatkowych).

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)