close
Share with your friends

Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła (WHT)

Wsparcie płatnika podatku u źródła z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wsparcie płatnika podatku u źródła z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami.

1 stycznia 2019 r. istotnie znowelizowano przepisy w zakresie podatku u źródła (WHT), poprzez narzucenie na płatników obowiązku dochowywania należytej staranności, oraz zawężono definicję rzeczywistego odbiorcy (ang. beneficial owner). Wprowadzono także mechanizm obowiązkowego poboru WHT (ang. pay and refund) dla płatności powyżej 2 mln zł (przy braku posiadania oświadczenia członków Zarządu podpisywanego pod groźbą KKS lub opinii o stosowaniu zwolnienia) wraz z nową procedurą uzyskania zwrotu uregulowaną w ustawach o podatkach dochodowych. Stosowanie tego mechanizmu jest odroczone do 1 stycznia 2021 r.

Zakres wsparcia KPMG obejmuje:

  1. weryfikację płatności podlegających WHT oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie możliwości zastosowania odpowiednich zwolnień lub stawek obniżonych;
  2. przygotowanie opinii uzasadniającej możliwość zastosowania innej stawki WHT niż podstawowa do danej płatności, w tym adresującej kwestie ryzyka podważenia statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela lub zastosowania klauzul antyabuzywnych (SAAR, GAAR, klauzule traktatowe);
  3. przygotowanie wytycznych dot. dokumentacji niezbędnej w celu dochowywania należytej staranności oraz weryfikacja zebranych dokumentów przez płatnika WHT;
  4. przygotowanie wewnętrznej procedury zarządzania procesami oraz obowiązkami płatnika podatku u źródła, w celu dochowania należytej staranności przy weryfikacji płatności podlegających preferencyjnemu opodatkowaniu;
  5. przygotowanie wniosku o interpretację lub o opinię o stosowaniu zwolnienia;
  6. złożenie wniosku o zwrot WHT i reprezentowanie klienta w toku postępowania.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)