close
Share with your friends

Doradztwo w zakresie klauzuli obejścia prawa podatkowego (GAAR)

Klauzula obejścia prawa podatkowego (GAAR)

Regulacje dotyczące klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz daleko idące skutki jej zastosowania wciąż budzą kontrowersje.

Regulacje dotyczące klauzuli obejścia prawa podatkowego wciąż budzą kontrowersje.

Polski rząd zamierza wprowadzić do polskiego porządku prawnego regulacje pozwalające władzom skarbowym podważyć skutki czynności dokonanej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

 

Z uwagi na kontrowersje związane z regulacjami dotyczącymi klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz daleko idące skutki zastosowania takiej klauzuli przez organy podatkowe oferujemy naszym Klientom następujące usługi:

  • przegląd obecnych jak i planowanych struktur podatkowych / restrukturyzacji pod kątem klauzuli obejścia prawa podatkowego,
  • przygotowanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)