close
Share with your friends

Podatek CIT

Podatek CIT

Liczba zmian w podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich latach jest długa i stanowi element szerokich zmian systemowych.

Zmiany w CIT stanowią element szerokich zmian systemowych.

Liczba zmian dokonanych w ostatnich latach w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest w praktyce bardzo istotna i stanowi element szerszych zmian systemowych.

Wśród ważnych zmian, które wpisują się w trend regulacji obejmujących także podatek VAT, można wymienić choćby nowe wymogi związane z dokonywaniem przez przedsiębiorców płatności zobowiązań poprzez rachunek bankowy na rachunek wierzyciela z tzw. „białej listy”.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na powracającą do ustawy po kilku latach w nowej odsłonie tzw. ulgę na złe długi. Jest to element bardzo istotnych zmian wprowadzonych od 2020 r. w regulacjach dotyczących płatności w transakcjach handlowych w celu dalszego ograniczenia zatorów płatniczych. Przepisy te są korzystne dla wierzycieli, dając im prawo do skorygowania przychodów należnych w przypadku opóźnień w płatnościach, motywując jednocześnie dłużników do dokonywania płatności pod rygorem sankcji utraty prawa do rozpoznania kosztów podatkowych. Przepisy dotyczą transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Warto zwrócić uwagę na te rozwiązania, ponieważ mechanizm stosowania nowych przepisów może być w niektórych przypadkach źródłem wątpliwości.

Warto także zwrócić uwagę na zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, które znajdują się w innych ustawach. Do istotnych należy zaliczyć na przykład rozwiązania przewidziane w ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Nowelizacja przepisów dotyczących poboru tzw. podatku u źródła (WHT) z 2019 r. stanowi istotne pole zainteresowania podatników w zakresie CIT. Obecnie wejście w życie tych przepisów zostało odroczone po raz czwarty i mają one zacząć w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Wiele zmian wprowadzonych do ustawy o CIT w ciągu ostatnich 2 lat wynikało z wdrożenia do polskiego prawa wymogów wynikających z Dyrektywy ATAD I i ATAD II.

Z uwagi na powyższe zmiany oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniamy kompleksową pomoc doświadczonego zespołu CIT wyodrębnionego w ramach Działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce. Dedykowany zespół składa się z profesjonalnych doradców posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego w podatku CIT dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Zakres oferowanych usług przez zespół CIT obejmuje, m.in.:

  • ogólne doradztwo w zakresie podatku CIT,
  • usługi CIT compliance,
  • przeglądy podatkowe,
  • reorganizacja działalności,
  • podatek u źródła (WHT).

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)