close
Share with your friends

Technologie

Technologie

Technologia, innowacja oraz automatyzacja procesów w zakresie cen transferowych.

Technologia, innowacja oraz automatyzacja procesów w zakresie cen transferowych.

Technologia oferowana przez KPMG pomoże Państwu w optymalizacji procesów przygotowania dokumentów podatkowych, w tym automatyzacji analiz transakcji oraz procesów raportowania. Dzięki narzędziom KPMG będą mogli Państwo zmaksymalizować efektywność zachodzących procesów w ramach prowadzonej działalności oraz ograniczyć ryzyko powstania błędów w ich ramach.

Usługi proponowane przez KPMG obejmują wsparcie technologiczne klienta w postaci wdrożenia automatyki analiz transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, przygotowanie narzędzi służących przeprowadzeniu podstawowych analiz finansowania wewnątrzgrupowego, optymalizację procesów przygotowania dokumentacji podatkowych oraz automatyzację procesu raportowania Country-by-Country, w tym zarządzanie oraz gromadzenie danych i informacji niezbędnych do przygotowania raportowania.

Dzięki usługom technologicznym oferowanym przez KPMG klienci mogą zwiększyć efektywność działalności poprzez automatyzację procesów wewnątrzgrupowych oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów w ramach zachodzących procesów.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)