close
Share with your friends

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty

Prowadzenie dedykowanych szkoleń oraz warsztatów z zakresu cen transferowych.

Prowadzenie dedykowanych szkoleń oraz warsztatów z zakresu cen transferowych.

KPMG organizuje szkolenia dedykowane tematyce cen transferowych, w ramach których omawiane są problematyka i zagadnienia w zakresie cen transferowych, jak również poruszane są kwestie praktyczne związane z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przygotowując szkolenia, KPMG każdorazowo tworzy program uwzględniający indywidualne potrzeby słuchaczy.

KPMG organizuje szkolenia z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dotyczących cen transferowych, skierowane zarówno do szeregowych pracowników przedsiębiorstw, jak i kadry zarządczej. Warsztaty są prowadzone przez pracowników odpowiedzialnych za obszar cen transferowych, którzy posiadają szeroką wiedzę, bazującą nie tylko na aktualnym brzmieniu przepisów, ale również na doświadczeniu i praktyce rynkowej. Przeprowadzone warsztaty i szkolenia nakierowane są na praktyczne aspekty związane z problematyką cen transferowych (w tym np. jak stworzyć dokumentację podatkową, jakie kryteria są istotne w trakcie przeprowadzanych analiz ekonomicznych).

Dodatkowo, w trakcie warsztatów, eksperci KPMG przedstawiają rozwiązania umożliwiające efektywne prowadzenie procesów dokumentacyjnych wewnątrz korporacji. Z uwagi na fakt, iż każde szkolenie czy warsztaty prowadzone przez KPMG zakończone są sesją pytań i odpowiedzi, w trakcie takiego spotkania istnieje możliwość odbycia dyskusji z ekspertami KPMG, którzy bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, postarają się rozwiać wątpliwości powstające w trakcie prac nad cenami transferowymi. W efekcie, uczestnicy szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów KPMG mają możliwość rozwijania dodatkowych kompetencji i umiejętności.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)