close
Share with your friends

Raportowanie

Raportowanie

Wsparcie w obowiązkowym raportownaiu w zakresie cen transferowych (CbC, TPR-C).

Wsparcie w obowiązkowym raportownaiu w zakresie cen transferowych (CbC, TPR-C).

KPMG oferuje wsparcie w prawidłowym wypełnieniu i przygotowaniu raportowania w zakresie cen transferowych, w tym w szczególności w przygotowaniu informacji o cenach transferowych (TPR-C).

KPMG oferuje pomoc w prawidłowym wypełnianiu i przygotowaniu do złożenia oświadczeń oraz deklaracji podatkowych związanych z problematyką cen transferowych, obejmujących m.in. informacje o grupie podmiotów powiązanych (CBC-R), powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P), uproszczone sprawozdanie w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w obszarze podatków dochodowych (CIT-TP, PIT-TP) oraz informację o cenach transferowych (TPR-C, TPR-P).

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)