close
Share with your friends

Compliance

Compliance

Przygotowanie obowiązkowych dokumentacji cen transferowych z analizami porównawczymi, analizami zgodnosci oraz dokumentacją Grupową.

Wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

Przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji grupowej przez pracowników KPMG pomoże Państwu ograniczyć ryzyko związane z możliwymi sankcjami wynikającymi z przepisów ustaw podatkowych oraz odpowiedzialnością karno-skarbową z tytułu niewywiązania się z wypełniania obowiązków określonych w przepisach prawa.

Pracownicy KPMG pomagają klientom w przygotowaniu lub aktualizacji obowiązkowej lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi (tzw. Local file), w tym w przygotowaniu lub aktualizacji niezbędnych analiz porównawczych (tzw. benchmarking study) lub analiz zgodności. KPMG wspiera również klientów w procesie przygotowania obowiązkowej dokumentacji grupowej (tzw. Master file), zawierającej w szczególności opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityk cen transferowych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych.

Ze względu na zmiany w przepisach w zakresie cen transferowych wprowadzone od 1 stycznia 2017 r., a także zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., KPMG świadczy kompleksową usługę polegającą na weryfikacji posiadanej przez podatnika dokumentacji cen transferowych oraz wypełniania przez podatnika obowiązków przygotowania dokumentacji pod kątem zmienianych przepisów. Sporządzenie dokumentacji cen transferowych zgodnej z obowiązującymi przepisami pozwala na wypełnienie obowiązku nałożonego na podatnika przepisami prawa i umożliwia ograniczenie osobistej odpowiedzialności osób reprezentujących podatnika za niewywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

W wyniku sporządzenia dokumentacji cen transferowych możliwe jest ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podatnika dotyczącego zastosowania przez organy podatkowe sankcji w przypadku ewentualnego doszacowania podatnikowi dochodu w związku z realizacją dokumentowanych transakcji na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)