close
Share with your friends

Analizy ekonomiczne

Analizy ekonomiczne

Przygotowanie analiz ekonomicznych, w tym analiz porównawczych oraz analiz zgodnosci (benchmarking study) oraz analiz procesów restrukturyzacji.

Przygotowanie wymaganych analiz ekonomicznych.

Analizy porównawcze opracowane przez KPMG pozwalają podatnikom ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zespół cen transferowych KPMG oferuje wsparcie w procesie przygotowania analiz ekonomicznych obejmujących opracowywanie analiz porównawczych (tzw. benchmarking study) mających na celu porównanie rynkowego poziomu cen i marż z cenami i marżami stosowanymi przez podmioty powiązane oraz sporządzenie analizy procesu restrukturyzacji działalności związanych m.in. z przeniesieniem funkcji, aktywów oraz ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Analizy przygotowane przez specjalistów KPMG pozwalają na ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen transferowych, ustalonych w transakcji zrealizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ograniczenie ryzyka doszacowania dodatkowego dochodu do opodatkowania przez organy administracji skarbowej. Jest to o tyle istotne, iż analizy ekonomiczne od 2019 r. stanowią obowiązkowy element każdej dokumentacji cen transferowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)