Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest jednym z kluczowych obszarów, których efektywność stanowi o sukcesie komercyjnym każdego banku. Zespół Zarządzania Ryzykiem dla Instytucji Finansowych KPMG wspiera banki w szerokim zakresie szacowania i zarządzania ryzykiem kredytowym.

W ramach oferty eksperci m.in. pomagają zapewnić klientom zgodność z MSSF 9, począwszy od klasyfikacji aktywów finansowych i ich wyceny, poprzez pomiar utraty wartości, aż po zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń. Doradcy KPMG świadczą także usługi związane ze sprzedażą wierzytelności obejmujące m.in. dostosowanie procesów w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi regulacjami i dobrymi praktykami, niezależną opinię o wartości aktywów finansowych, przeprowadzenie całościowego procesu sprzedaży portfeli zdrowych i NPL weryfikację i/lub walidację modeli wyceny, a także przeprowadzenie backtestingu stosowanych parametrów ryzyka.

Odpowiadając na oczekiwania klientów zespół KPMG zapewnia także wsparcie podczas wyceny i sprzedaży portfeli kredytów do innych banków.

Zakres naszych usług obejmuje następujące obszary: