System informatyczny do konwersji oraz wymiany z portalem MF plików JPK. Rozwiązanie wspiera konwersję danych z wybranego formatu do wymaganej struktury XML, wspiera proces podpisywania oraz wysyłki plików JPK.

Narzędzie JPK Tool to aplikacja będąca odpowiedzią na zmiany w przepisach podatkowych prowadzące do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Aplikacja pozwala zaczytać, zwalidować oraz wysłać dane w pożądanym formacie i strukturze na dedykowany portal Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oprócz kontroli formalnych (dostarczanych przez Ministerstwo Finansów) w narzędziu zaimplementowane są również dodatkowe kontrole merytoryczne, dzięki czemu możliwe jest wykrycie nieprawidłowości i braków w danych źródłowych przed ich wysłaniem do Ministerstwa Finansów.

Pliki XML mogą zostać podpisane w aplikacji – jest ona zgodna ze wszystkimi dostępnymi na rynku podpisami elektronicznymi.

System obsługuje pełną komunikację z bramką Ministerstwa Finansów (wysyłka plików, odbiór plików UPO).

W systemie zostały zaimplementowane wszystkie struktury plików JPK: JPK VAT, JPK V7M, JPK V7K, JPK FA, JPK WB, JPK KR, JPK MAG – dostępne są wszystkie aktualne, jak i historyczne struktury JPK.

W systemie została zaimplementowana funkcjonalność zaczytywania zbiorów JPK z wcześniej wygenerowanych plików XML.

Na bazie rozwiązania JPK Tool KPMG oferuje również usługę walidacji i konwersji danych do wymaganego formatu XML.

Technologia rozwiązania

  • Baza danych MS SQL Server;
  • Interfejs użytkownika jest aplikacją desktopową stworzoną w technologii Microsoft.Net Framework w architekturze MVC. 

Korzyści wdrożeń takich produktów/rozwiązań dla klienta

Automatyzacja procesów raportowych danych JPK

Dzięki wdrożeniu systemu JPK Tool proces generowania raportów JPK zostaje zautomatyzowany. Dzięki temu jest on efektywny i przejrzysty. 

Poprawa jakości danych

Dzięki zaimplementowanym w systemie regułom walidacyjnym, dane są weryfikowane pod kątem spójności. W przypadku zidentyfikowania przez system błędów w danych, są one wyświetlane w dedykowanym oknie interfejsu. 

Dostęp do danych historycznych

Dane, na podstawie których zostały w przeszłości wygenerowane pliki JPK wraz z wynikowymi plikami, są dostępne w aplikacji. W systemie jest również możliwość zaimportowania plików XML z danymi JPK wygenerowanymi przed wdrożeniem u Klienta systemu JPK Tool, dzięki temu komplet informacji może być dostępny w jednym systemie. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria