Pandemia COVID-19 ma wpływ na działanie przedsiębiorstw w sektorze finansowym W szczególności dotyka bardzo mocno technologii i operacji.

Pandemia COVID-19 ma wpływ na działanie przedsiębiorstw w sektorze finansowym, w szczególności w znaczącym stopniu na zespoły technologii i operacji.  Z jednej strony rosną obciążenia systemów i ludzi, z drugiej wzrasta znaczenie stabilności działania. Dodatkowo niepewne czasy wymagają silnego przywództwa i elastyczności we współtworzeniu wartości dla klientów i pracowników. W tak wymagających czasach model działania może ulegać szybkim zmianom, a odporność na sytuacje kryzysowe ma kluczowe znaczenie.

Liderzy technologiczni pełnią strategiczną rolę w organizacjach, zapewniając ciągłość działania oraz wspierając niezbędne zmiany biznesowe. Technologia wzmacnia wszystkie funkcje zapewniając najwyższą jakość usług dla klientów, sprawne działanie operacyjne i efektywność kosztową. Zmiana celów biznesowych w krótkim czasie i brak pewności staje się nową normą. Zmieniają się strategie przedsiębiorstw, sposoby świadczenia usług oraz modele partnerskie. Zyskują na znaczeniu dostępne na wyciągnięcie ręki dane, zebrane i zsyntetyzowane w formie umożliwiającej podejmowanie decyzji. 

KPMG przygotowano szereg zaleceń, które pomogą zminimalizować szok wywołany pandemią zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Dowiedz się więcej

COVID-19: Wpływ kosztów IT na firmę

COVID-19: Wpływ kosztów IT na firmę

Walidacja kosztów operacyjnych działów technologicznych w krótkich i długim terminie, aby lepiej przygotować się na post-kryzysową rzeczywistość.

Modern delivery

Modern delivery

Przyspieszenie i uelastycznienie rozwoju produktów w czasach niepewności przez wprowadzenie i udoskonalenie zwinnych metodyk i praktyk DevOps.

Chmura, sieć inowoczesna infrastruktura w odpowiedzi na COVID-19

Chmura, sieć inowoczesna infrastruktura w odpowiedzi na COVID-19

Zmiany w zachowaniu klientów oraz niepewność w zakresie planowania rozwoju infrastruktury przyspieszają transformację systemów IT do chmury.

Więcej

Kryzys spowodowany pandemią stwarza bezprecedensowe wyzwania dla wszystkich firm i liderów IT. Większość organizacji odkrywa, że szybko eskalująca sytuacja jest niewrażliwa na dotąd znane działania naprawcze. KPMG pomaga klientom przejść przez kryzysowe sytuacje dobierając zestaw narzędzi odpowiednich do bieżącej sytuacji. Korzystanie z gotowych metodyk i doświadczeń usprawnia projekty transformacyjne ogniskując wysiłki na obszarach o największym potencjale optymalizacyjnym, jednocześnie dobierając takie narzędzia, aby organizacja trwale osiągnęła przewagę konkurencyjną.

Więcej

Budowa i rozwój usług i produktów przyspiesza, jednocześnie zwiększa się złożoność aplikacji i systemów IT. Aby sprostać wymaganiom klientów, proces wytwarzania produktów musi być zwinny i dostosowany do potrzeb biznesowych. Aby w pełni skorzystać z elastycznych praktyk rozwoju produktów należy jednocześnie zapewnić odpowiednio dostosowane procesy technologiczne, aplikując praktyki i kulturę DevOps. KPMG pomaga klientom transformować organizacje w kierunku modeli zwinnych na wielu poziomach organizacji, zmieniając procesy, technologię i kulturę pracy.

Więcej

Wraz z nową rzeczywistością oraz zmianami regulacyjnymi, organizacje coraz śmielej patrzą w kierunku chmury obliczeniowej, która daje ogromne możliwości szybkiego skalowania i zdejmuje część obowiązków z działów IT. Pojawiają się jednak nowe wyzwania w zakresie procesów, technologii i kompetencji zespołów. KPMG przy pomocy sprawdzonych metodyk wspomaga transformacje organizacji w zakresie technologicznym i operacyjnym.