Pandemia COVID-19 będzie miała trwały wpływ na przyszły kształt gospodarki. Szybko zmieniające się zachowania konsumentów utrwalą trend bezkontaktowy, a lęk przed nieprzewidzianymi wydarzeniami, “czarnymi łabędziami”, zwiększy skłonność od oszczędzania i redukcji wydatków. Pandemia może również prowadzić do recesji gospodarczej, a co za tym idzie zintensyfikowanej walki o klientów oraz konieczności szybkiej optymalizacji działalności. Instytucje finansowe muszą dokonać zmian w swoim działaniu w niespotykanym dotąd tempie, wprowadzać innowacje i podejmować działania, które stawiają klientów w centrum działalności. Budowanie zaufania i empatia powinny być filarami w reakcji na bieżące wydarzenia. Te instytucje, które już teraz inwestują w etyczne działania budzące zaufanie klientów oraz zapewniają wielowymiarowe wsparcie, staną się liderami w budowaniu długoterminowej lojalności klientów, co w długiej perspektywie stanie się podstawą przyszłego wzrostu.

Jednocześnie instytucje finansowe muszą w szczególności zadbać o zaufanie i doświadczenia swoich pracowników, aby ci ze szczególnym zaangażowaniem mogli zadbać o klientów.

Szczególnie istotna stała się również efektywność działalności. Optymalizacja przychodów, sieci dystrybucji oraz dbałość o doświadczenia pracowników są najskuteczniejszymi sposobami zadbania o stabilność organizacji.

Już teraz obserwujemy niespotykane tempo wprowadzania przez instytucje innowacji, aby radzić sobie z nadchodzącymi niepewnościami i znajdować unikalne sposoby reagowania na potrzeby klientów i wprowadzać skuteczne metody optymalizacji działalności.

Nie ma wątpliwości, że COVID-19 nieodwracalnie zmieni sposób, w jaki firmy będą konkurować w ciągu następnej dekady. O sukcesie decydować będą reakcje organizacji na zmieniające się fundamenty nowej rzeczywistości.

Dowiedz się więcej

Optymalizacja przychodów

Optymalizacja przychodów

Jak efektywność przychodowa może poprawić stabilność organizacji?

Transformacja Employee Experience w modelu post-COVID

Transformacja Employee Experience

Jak dbać o zaangażowanie pracowników w dobie pandemii?

Więcej

Pandemia COVID-19 spowodowała spowolnienie gospodarcze, a tym samym pogorszenie sytuacji finansowej klientów banków, co istotnie wpływa na płynność i stabilność sektora finansowego. W tej sytuacji niezwykle istotne okazuje się uszczelnienie i optymalizacja przychodów z tytułu opłat i prowizji, która poprawi wyniki banku zarówno w czasie recesji gospodarczej, jak i w okresie stabilizacji. KPMG może pomóc na każdym etapie optymalizacja przychodów – od analizy do wdrożenia zaawansowanych, dynamicznych narzędzi analitycznych.

Więcej

Pandemia COVID 19 zmieniła sposób, w jaki pracownicy wykonują swoje obowiązki. Instytucje finansowe, które optymalnie wdrożyły rozwiązania wspierające nowe sposoby pracy zyskały możliwość przeprowadzenia transformacji środowiska pracy, wspierającego rozwój biznesu i samych pracowników. KPMG może pomóc w transformacji Employee experience i opracowaniu nowych sposobów wykorzystania narzędzi cyfrowych w całej organizacji.