Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Podejmowanie ryzyka biznesowego jest elementem działalności gospodarczej.

Podejmowanie ryzyka biznesowego jest elementem działalności gospodarczej.

Zgodnie z powszechnie przyjętymi definicjami ryzyka może być ono określone, jako kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji, które mogą nastąpić i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na osiągnięcie celów biznesowych i realizację strategii firmy.

Podejmowanie decyzji mających za zadanie pozwolić spółkom zarabiać unikając nadmiernego ryzyka od zawsze było częścią odpowiedzialności ich zarządów. Zintegrowany system Zarządzania Ryzkiem Korporacyjnym (Enterprice Risk Management System – ERM) jest narzędziem, które to zadanie pozwala realizować zdecydowanie sprawniej, pozwalając proaktywnie zarządzać ryzykiem.

Wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem

  • O cena i projektowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz systemów zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach działalności
  • Zarządzanie ryzykiem w IT (np. audyt IT, audyt bezpieczeństwa IT, zarządzanieciągłością działania tzw. Business Continuity Management)
  • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym (walutowym, stopy procentowej, towarowym) oraz płynnością

     

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)