close
Share with your friends

Transakcje kapitałowe i finansowanie

Transakcje kapitałowe i finansowanie

Wielu klientów rozważa transakcje gospodarcze obejmujące sprzedaż, zakup bądź połączenie przedsiębiorstw, ich wycenę, czy restrukturyzację finansową.

Sprzedaż, zakup bądź połączenie przedsiębiorstw, wycena, restrukturyzacja finansowa.

Transakcjom fuzji i przejęć towarzyszą zawsze skomplikowane kwestie finansowe, prawne i operacyjne. Zazwyczaj decydującym czynnikiem dla nabywców i sprzedawców pozostaje cena, która może być zmaksymalizowana, bądź zoptymalizowana.

Zespół KPMG wspiera firmy rodzinne w identyfikowaniu optymalnych z punktu widzenia klienta strategii oraz źródeł finansowania, analizowaniu, przeprowadzaniu i zawieraniu transakcji w różnych branżach.

Wsparcie w procesie transakcji kapitałowych i pozyskaniu finansowania:

  • Z organizowanie i przeprowadzenie konkurencyjnego procesu sprzedaży firmy oraz przygotowanie do potencjalnej transakcji
  • Wykonanie analiz typu due diligence firmy będącej przedmiotem rozważanej transakcji zarówno na zlecenie inwestorów, jak i sprzedających
  • O pracowanie podatkowej struktury transakcji kapitałowej oraz optymalizacja struktury podatków osobistych w związku z transakcją
  • Wsparcie przy przygotowywaniu umowy kupna/sprzedaży udziałów/akcji oraz przy zamknięciu transakcji
  • Przygotowanie modelu finansowego na potrzeby rozważanej transakcji kapitałowej lub pozyskania finansowania
  • Pomoc w pozyskaniu finansowania dla firm i projektów inwestycyjnych

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)