close
Share with your friends

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i finanse

Przedsiębiorstwa rodzinne wspieramy praktycznie na każdym etapie rozwoju firmy.

Przedsiębiorstwa rodzinne wspieramy praktycznie na każdym etapie rozwoju firmy.

Przedsiębiorstwa rodzinne wspieramy praktycznie na każdym etapie rozwoju firmy.

Oferujemy np. analizę i rekomendację odnośnie istniejącego w przedsiębiorstwie systemu kontroli wewnętrznej, który powinien ograniczać ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i zapobiegać nadużyciom oraz umożliwiać wykrywanie już zaistniałych nadużyć.

Z wieloletniego doświadczenia KPMG wynika, że w miarę rozwoju firmy dla właścicieli coraz większe znaczenie odgrywa właściwa i wiarygodna informacja finansowa. Wspieramy przedsiębiorstwa rodzinne we wdrożeniu systemu raportowania informacji zarządczej oraz pełnej sprawozdawczości finansowej.

Proponujemy również usługi doradcze związane ze spełnieniem wymagań ustawowych w zakresie rachunkowości. Usługi te dotyczą często wsparcia we właściwym ujęciu niestandardowych transakcji, czy też sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Posiadamy wyspecjalizowany zespół pomagający firmom rodzinnym w uzyskaniu finansowania ze środków publicznych, czy unijnych.

Wsparcie w zakresie rachunkowości i finansów.

  • Analiza i usprawnianie systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie
  • Doradztwo dotyczące wymagań ustawowych w zakresie rachunkowości
  • Wsparcie w procesie dostosowania ksiąg rachunkowych do międzynarodowych standardów rachunkowości
  • Pomoc w uzyskaniu finansowania ze środków publicznych (fundusze krajowe oraz UE)
  • Badanie ksiąg rachunkowych

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)