Jednym z możliwych działań mających na celu uzdrowienie biznesu jest złożenie wniosku restrukturyzacyjnego. Wybór odpowiedniego z czterech możliwych modeli postępowania restrukturyzacyjnego może przesądzić o tym, czy uda się poprawić sytuację finansową przedsiębiorcy oraz uchronić go przed koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Czym jest restrukturyzacja sądowa i dlaczego to takie ważne?

Już przy pierwszych sygnałach o problemach finansowych przedsiębiorstwa zarząd staje przed dylematem, jakie kroki podjąć by poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz jak uchronić firmę przed niewypłacalnością.

Restrukturyzacja sądowa pozwala uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości oraz umożliwia ochronę majątku przedsiębiorcy. Chroni również wierzycieli restrukturyzowanego przedsiębiorcy przed pogłębieniem strat.

Wyzwania dla firm związane z restrukturyzacją sądową

Środkiem prawnym, na który może zdecydować się zarząd, jest zainicjowanie jednego z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych:

 1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
 2. przyspieszone postępowanie układowe,
 3. postępowanie układowe,
 4. postępowanie sanacyjne.

Dobierając właściwy model postępowania, zarząd musi uwzględnić m.in.:

 • charakter problemów finansowych, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo;
 • wysokość spornych wierzytelności;
 • rodzaj kluczowych dla prowadzenia biznesu umów;
 • istniejące zabezpieczenia na majątku firmy;
 • prowadzone wobec przedsiębiorstwa egzekucje.

Wdrożenie odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego ma szansę zakończyć się zawarciem układu z wierzycielami i w ten sposób odsunąć od firmy widmo upadłości i osobistej odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki.

Restrukturyzacja sądowa – korzyści z usług doradztwa prawnego

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie głoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli. Profesjonalna pomoc prawna doradców prawnych pozwala na:

 • uzyskanie rekomendacji i opinii odnośnie wdrażania konkretnych rozwiązań i inicjowania wybranego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • wybór odpowiedniego i dostosowanego do danej firmy postępowania restrukturyzacyjnego spośród czterech dostępnych rodzajów postępowań;
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy prawnej odnośnie procedur restrukturyzacyjnych (w tym specyficznych narzędzi prawnych przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym) oraz czasu trwania poszczególnych postępowań.

Wsparcie KPMG Law w ramach restrukturyzacji sądowej

W ramach naszych usług obejmujących restrukturyzację sądową w pierwszej kolejności dokonujemy analiz w zakresie struktury zobowiązań oraz modelu biznesowego, korzystając przy tym również z wiedzy i doświadczenia specjalistów z innych działów KPMG.

W dalszej kolejności:

 • doradzamy i pomagamy przy wyborze optymalnego postępowania;
 • oferujemy wsparcie przy przygotowaniu wniosku restrukturyzacyjnego;
 • pomagamy przy sporządzaniu planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych;
 • wspieramy w procesie głosowania nad układem;
 • sporządzamy wszelkie pisma w toku postępowania restrukturyzacyjnego;
 • pomagamy przy weryfikacji kosztów ponoszonych przez zarządcę lub nadzorcę sądowego ustanowionych w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego.

Oferujemy również kompleksowe wsparcie dla wierzycieli, których kontrahenci w związku ze złą sytuacją finansową decydują się na postępowanie restrukturyzacyjne. Pomagamy przejść przez proces restrukturyzacji, wyegzekwować należności oraz zoptymalizować propozycje układowe z punktu widzenia interesów wierzyciela.

O nas

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Od wielu lat doradzamy w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Naszymi klientami są grupy kapitałowe, przedsiębiorcy polscy i zagraniczni. Doradzaliśmy przy wielu reorganizacjach, restrukturyzacjach i upadłościach, w tym spółek z branży nieruchomościowej, medycznej, odzieżowej. Wspieramy również wierzycieli, którzy dochodzą swoich należności w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria