Wśród działań mających na celu uzdrowienie biznesu, wiele z nich można zastosować bez konieczności inicjowania postępowań sądowych. Negocjowanie zmian w zakresie zasad spłaty zobowiązań, konwersja wierzytelności na kapitał, ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń, to tylko kilka z przykładowych dostępnych instrumentów, które mogą uchronić przedsiębiorstwo przed koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Czym jest restrukturyzacja pozasądowa i dlaczego to takie ważne?

Zarząd spółki może podjąć wiele działań mających na celu uzdrowienie biznesu (jego reorganizację). Skorzystanie z instrumentów restrukturyzacji pozasądowej nie wymaga inicjowania postępowań sądowych. Działania podjęte w ramach restrukturyzacji pozasądowej, mogą uchronić przedsiębiorstwo przed potrzebą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego. Ważne jest, żeby podjąć je w odpowiednim czasie – już przy pierwszych sygnałach braku płynności lub uprzedzając moment powstania nadmiernego zadłużenia.

Restrukturyzacja pozasądowa jest również korzystna dla wierzycieli, którzy mogą liczyć na większe zaspokojenie, niż w sytuacji, gdy ogłaszana wobec ich kontrahentów ogłaszana jest upadłość lub inicjowane jedno z postępowań w ramach restrukturyzacji sądowej.

Wyzwania firm związane z restrukturyzacją pozasądową

Przeprowadzenie przez procesu restrukturyzacji pozasądowej może okazać się dużym wyzwaniem. Zarząd może zdecydować się m.in. na:

 • negocjowanie zmian w zakresie zasad spłaty zobowiązań,
 • konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy,
 • ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń
 • pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Dobranie odpowiednich instrumentów oraz ich efektywne wdrożenie wymaga wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Restrukturyzacja pozasądowa – korzyści z usług doradztwa prawnego

Uzyskanie rekomendacji odnośnie możliwości przeprowadzenia procesu restrukturyzacji pozasądowej w przedsiębiorstwie.

 • Dobranie optymalnych z punktu widzenia rodzaju prowadzonego biznesu środków restrukturyzacyjnych.
 • Płynne i skuteczne wdrożenie poszczególnych rozwiązań.
 • Potwierdzenie zasadności podejmowanych przez zarząd działań.

Wsparcie KPMG Law w ramach restrukturyzacji pozasądowej

Nasze usługi w ramach restrukturyzacji pozasądowej obejmują w szczególności:

 • analizę kondycji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa;
 • rekomendacje odnośnie wyboru odpowiednich instrumentów prawnych, mających na celu poprawę sytuacji dłużnika;
 • zapobieżenie niewypłacalności;
 • wdrożenie poszczególnych rozwiązań.

Dzięki współpracy z innymi działami KPMG, jesteśmy w stanie ocenić, czy podjęcie poszczególnych działań o charakterze prawnym, ma uzasadnienie rynkowe i ekonomiczne.

Wspieramy również wierzycieli w dochodzeniu należności w obliczu grożącej niewypłacalności ich kontrahentów. Nasz zespół reprezentuje wierzycieli w negocjacjach i sporach w obliczu niewypłacalności ich dłużników. Pomagamy także ocenić istnienie przesłanek naruszenia kluczowych dla prowadzenia przedsiębiorstwa umów, w związku z sytuacją zagrożenia niewypłacalnością drugiej strony umowy oraz doradzamy w podjęciu odpowiednich kroków prawnych celem usunięcia stwierdzonych naruszeń lub uzyskania należnego odszkodowania.

O nas

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Od wielu lat doradzamy w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Naszymi klientami są grupy kapitałowe, przedsiębiorcy polscy i zagraniczni. Doradzaliśmy przy wielu reorganizacjach, restrukturyzacjach i upadłościach, w tym spółek z branży nieruchomościowej, medycznej, odzieżowej. Wspieramy również wierzycieli, którzy dochodzą swoich należności w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria