Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania w szeregu form stanowi kluczowy komponent działalności większości uczestników życia gospodarczego – czy to instytucji kredytowych, czy inwestorów w różnych sektorach gospodarki, sponsorów, funduszy, czy też bieżących operacji przedsiębiorstw. Niezależnie od scenariusza, niezbędne jest pozyskanie prawnego wsparcia służącego maksymalizacji korzyści dla klienta, nawigowaniu go przez zawiłości dokumentacji transakcyjnej oraz praktyki rynkowej, przy równoczesnej minimalizacji ryzyk i kosztów. Wsparcie to zapewnia KPMG Law, pozwalając klientom na efektywny, zrównoważony i rzeczywisty rozwój we wszelkich aspektach związanych z finansowaniem.

Czym są transakcje finansowania?

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania jest napędem uczestniczących w gospodarce rynkowej podmiotów, pozwalając czy to na zwiększenie płynności, czy rozwinięcie działalności na nowe rynki lub obszary. Stanowi immanentną cechę współczesnego ekonomicznego krajobrazu, kreując jego systematyczny wzrost, a przede wszystkim rozwój naszych klientów.

Wyzwania firm związane z transakcjami finansowania. Dlaczego tak ważne jest doradztwo w tym zakresie?

Mając na uwadze wielość typów finansowania oraz parametrów z nimi związanych, często specyficznych dla konkretnej transakcji, niezmiernie istotne jest otrzymanie kompleksowego wsparcia prawnego już na etapie negocjowania warunków transakcji (czy to w formie TS, czy HoT), poprzez negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz spełnianie warunków zawieszających i następczych, włączając zabezpieczenia. Dzięki naszemu głębokiemu, praktycznemu doświadczeniu w strukturyzacji i negocjowaniu transakcji finansowania, klienci otrzymują kreujące rzeczywistą wartość dodaną wsparcie, uwzględniające zarówno specyfikę danego typu finansowania, sektora w którym operują oraz przedmiotu finansowania, jak i niuanse poszczególnych rynków lokalnych w scenariuszu cross – border.

Co więcej, uczestnicząc w transakcji od jej wstępnych etapów jesteśmy w stanie udzielić wsparcia również przy rozważanym zdelewarowaniu, refinansowaniu czy – ewentualnej – wczesnej restrukturyzacji zadłużenia w szybki, efektywny i kreujący pozytywne skutki dla klienta sposób.

Co zyskasz dzięki naszemu wsparciu przy transakcji finansowania?

  • Naszą przewagą konkurencyjną jest zarówno bogate doświadczenie i dogłębna znajomość praktyki rynkowej, jak i uczestnictwo w strukturach KPMG pozwalające na wsparcie również w zakresie podatkowym, rachunkowym, finansowym oraz regularnym doradztwie transakcyjnym, w tym w zakresie strukturyzacji transakcji od strony finansowej czy podatkowej.
  • Stanowimy one-stop shop, dzięki czemu możemy zapewnić pełne, efektywne i kreujące synergie doradztwo w ramach KPMG.   
  • Dodatkowo, niezmiernie cenione przez naszych klientów jest nasze doświadczenie regulacyjne, unikalne w skali rynku polskiego a pozwalające na pozyskiwanie wsparcia również i w tym zakresie (chociażby, opinii na VM, uznawalność zabezpieczenia czy wprowadzenie parametrów obniżających RWA).

Wsparcie KPMG w ramach doradztwa prawnego przy transakcjach finansowania

Specjalizujemy się w doradzaniu instytucjom finansowym, kredytobiorcom, sponsorom i emitentom w kwestiach transakcyjnych i regulacyjnych związanych z finansowaniem. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie bilateralnych i konsorcjalnych finansowań strukturyzowanych, w tym akwizycji, projektów, nieruchomości i energetyki odnawialnej, bieżących finansowań korporacyjnych w ramach różnych grup produktów (począwszy od investment grade do cash poolingu, intraday, rozwiązań faktoringowych i confirmingowych), finansowania eksportul, margin loans oraz bid financing, w szczególności – odpowiednio – na standardzie LMA (włączając następczą syndykację wtórną, subpartycypację czy zmiany parametrów transakcji).

Doradzamy również w zakresie prawnych aspektów instrumentów pochodnych, zarówno na standardzie ISDA jak i lokalnym ZBP, posiadając bogate i uznane rynkowo doświadczenie w tym zakresie.

O nas

Jesteśmy prężnym zespołem posiadającym ekstensywne kilkunastoletnie doświadczenie we wszystkich typach finansowania dłużnego, zdobyte zarówno w kancelariach międzynarodowych, jak i działach prawnych instytucji kredytowych obsługujących bankowość korporacyjną i inwestycyjną – w kraju i za granicą, na wiodących światowych rynkach finansowania dłużnego.

Dzięki temu posiadamy wyróżniającą nas na rynku na rynku kombinację zarówno znajomości aspektów prawnych, włączając dokumentacyjne w zakresie standardów dokumentacji dla poszczególnych typów dokumentacji, jak i praktyki rynkowej, pozwalając na osiągnięcie naszym klientom przewagi negocjacyjnej oraz osiągnięcie satysfakcjonującego wszystkich interesariuszy rezultatu w transakcji.

Dzięki globalnej sieci kancelarii prawnych KPMG, jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie prawne w niemal każdej jurysdykcji na świecie.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria