close
Share with your friends

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Skutki błędnych rozliczeń VAT mogą spowodować znaczące koszty dla przedsiębiorstwa i dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. W celu ograniczenia tego ryzyka wspieramy naszych klientów poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur ostrożnościowych związanych z rozliczeniami VAT.

Przygotowane przez nas procedury stanowią zestaw działań ograniczających ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe/organy kontroli skarbowej rozliczeń podatkowych VAT naszych klientów. Ponadto, nasze procedury ostrożnościowe mogą znacząco przyczynić się do zredukowania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej związanej rozliczeniami VAT.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)