close
Share with your friends

Usługi VAT Compliance

Usługi VAT Compliance

Usługi VAT Compliance

Usługi VAT Compliance

Niedopełnienie formalności związanych z rozliczeniami VAT lub błędne rozliczenia VAT mogą spowodować dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa i kreować ryzyko poniesienia odpowiedzialności z tego tytułu dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Celem ograniczenia opisanych ryzyk wspieramy naszych klientów przy formalnościach związanych z rozliczeniami VAT. Nasze usługi VAT compliance obejmują pomoc przy rejestracji na potrzeby VAT, prowadzenie rejestrów VAT i przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz wsparcie w szybkim uzyskaniu należnego zwrotu VAT  przez podmioty zagraniczne.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)