Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów podczas kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i karno-skarbowych, a także przed sądami administracyjnymi oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w toku działań kontrolnych z zakresu VAT, a także pomoc w przypadku spornego postępowania zarówno przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnymi.

Nasze doświadczenie w reprezentowaniu klientów pokazuje, że obranie odpowiedniej strategii już na początku postępowania zmniejsza ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia. Eksperci KPMG przeprowadzają analizę dokumentów udostępnianych przez podatnika w toku kontroli, a dzięki znajomości najnowszego orzecznictwa, udzielane organom wyjaśnienia mogą być uzupełniane o odpowiednią argumentację.
 

Jak możemy pomóc Państwa firmie?

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • pośrednictwo w bieżących kontaktach z urzędem skarbowym,

  • reprezentację klienta na każdym etapie postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz TSUE;

  • pomoc w opracowaniu strategii obrony prawidłowości rozliczeń VAT, które zostały zakwestionowane przez organy podatkowe; ocenę szans na skuteczną obronę stanowiska klienta na etapie postępowania odwoławczego i sądowo-administracyjnego;

  • pomoc w sporządzaniu wyjaśnień i gromadzeniu dokumentów na wniosek organów podatkowych;

  • wsparcie we wszelkich kwestiach proceduralnych, w tym sporządzaniu wszelkich pism w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (m.in. odwołania, skargi), asystę przy czynnościach kontrolnych (np. przesłuchanie świadków, kontrolowanego oraz innych osób).

Bądź na bieżąco