Zorganizowana i skuteczna weryfikacja kontrahentów jest niezbędnym elementem prowadzenia rozliczeń VAT. Co więcej, kolejne nowelizacje przepisów podatkowych rozszerzają obowiązki podatników w zakresie weryfikacji kontrahentów i wprowadzają dotkliwe sankcje za ich naruszenie.

 1. Przepisy ustawy o VAT odmawiają prawa do odliczenia VAT naliczonego m.in. z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany dla potrzeba VAT,

 2. Od 1 stycznia 2020 r. podmioty realizujące płatności powyżej 15 000 zł na rachunek inny, niż zgłoszony na Białą Listę, ryzykują poniesieniem negatywnych konsekwencji na gruncie podatków dochodowych oraz w zakresie odpowiedzialności solidarnej za zaległości VAT kontrahentów,

 3. Od 1 lipca 2020 r. wprowadzony został bezwzględny wymóg podania przez nabywcę towaru ważnego numeru identyfikacyjnego VAT-UE dla celów zastosowania stawki 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

 4. Prawidłowa weryfikacja kontrahentów jest również jedną z wymaganych procedur należytej staranności, która jest badana m. in. w przypadku nieświadomego uczestnictwa w oszustwie VAT.
   

We współpracy ekspertów z zakresu VAT oraz IT stworzyliśmy narzędzie informatyczne umożliwiające szybką i masową weryfikację kontrahentów: K-Scanner.

Korzyści z wdrożenia K-Scanner

Narzędzie K-Scanner umożliwia m.in.:

 • weryfikację rachunków bankowych i numerów NIP zarejestrowanych na Białej Liście,
 • automatyczną i masową weryfikację ważności numeru VAT-UE w bazie VIES,
 • weryfikację wpisu w bazie REGON m.in. pod kątem zawieszonej działalności lub ogłoszenia upadłości,
 • sprawdzenie czasu funkcjonowania podmiotu oraz zakresu jego działalności (PKD),
 • wsparcie procesu due diligence, zapewniając dodatkowe testy dostawców dostosowane do potrzeb firmy.

Dodatkową korzyścią z użytkowania K-Scannera jest archiwizacja danych. K-Scanner:

 • zapisuje wykonane testy w pamięci narzędzia,
 • tworzy archiwum z danymi i zapewnia ciągły dostęp do nich.

Przejrzysty interfejs zapewnia prostą obsługę i wygodne korzystanie z narzędzia.

Więcej informacji na temat naszego narzędzie można znaleźć w tym miejscu: K-Scanner.  

Skontaktuj się z nami