close
Share with your friends

Zorganizowana i skuteczna weryfikacja kontrahentów jest niezbędnym elementem prowadzenia rozliczeń VAT. Co więcej, kolejne nowelizacje przepisów podatkowych rozszerzają obowiązki podatników w zakresie weryfikacji kontrahentów i wprowadzają dotkliwe sankcje za ich naruszenie.

 • Przepisy ustawy o VAT odmawiają prawa do odliczenia VAT naliczonego m.in. z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany dla potrzeba VAT;

 • Od 1 stycznia 2020 r. podmioty realizujące płatności powyżej 15 000 zł na rachunek inny, niż zgłoszony na Białą Listę, ryzykują poniesieniem negatywnych konsekwencji na gruncie podatków dochodowych oraz w zakresie odpowiedzialności solidarnej za zaległości VAT kontrahentów;

 • Od 1 lipca 2020 r. wprowadzony został bezwzględny wymóg podania przez nabywcę towaru ważnego numeru identyfikacyjnego VAT-UE dla celów zastosowania stawki 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

 • Prawidłowa weryfikacja kontrahentów jest również jedną z wymaganych procedur należytej staranności, która jest badana m. in. w przypadku nieświadomego uczestnictwa w oszustwie VAT.
   

We współpracy ekspertów z zakresu VAT oraz IT stworzyliśmy narzędzie informatyczne umożliwiające szybką i masową weryfikację kontrahentów: K-Scanner.

Dlaczego warto wybrać K-Scanner?

Nasz K-Scanner

 • weryfikuje rachunki bankowe i numery NIP zarejestrowane na Białej Liście,

 • umożliwia automatyczną i masową weryfikację ważności numeru VAT-UE w bazie VIES,

 • weryfikuje wpisy w bazie REGON m.in. pod kątem zawieszonej działalności lub ogłoszenia upadłości,

 • sprawdza czas funkcjonowania podmiotu oraz zakres jego działalności (PKD),

 • wspiera proces due diligence, umożliwiając dodatkowe testy dostawców dostosowane do potrzeb Spółki.


Dodatkową korzyścią z użytkowania K-Scannera jest archiwizacja danych. K-Scanner:

 • zapisuje wykonane testy w pamięci narzędzia,

 • tworzy archiwum z danymi i zapewnia ciągły dostęp do nich.
   

Przejrzysty interfejs zapewnia prostą obsługę i wygodne korzystanie z narzędzia.

Więcej informacji na temat K-Scannera znajdą Państwo tutaj.  
 

Bądź na bieżąco