Niedopełnienie formalności związanych z rozliczeniami VAT lub błędne rozliczenia VAT mogą spowodować dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa i kreować ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej z tego tytułu przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe (np. Zarząd, dyrektor finansowy, główny księgowy). W celu ograniczenia wskazanych ryzyk, wspieramy naszych klientów przy formalnościach związanych z rozliczeniami VAT. Dzięki naszemu stałemu wsparciu nasi klienci są na bieżąco informowani o zmianach w przepisach podatkowych i wpływie tych zmian na ich rozliczenia.

Dodatkowo, przekazanie ekspertom KPMG funkcji związanych z prowadzeniem rozliczeń VAT może przynieść Państwa przedsiębiorstwu znaczącą oszczędność czasu oraz nakładów finansowych. Usługi z zakresu outsourcingu prowadzenia rozliczeń VAT są także odpowiedzią na braki kadrowe (zarówno okresowe, jak i związane ze zmianami technologicznymi lub reorganizacją funkcji w firmie).


Przy świadczeniu usług związanych z prowadzeniem rozliczeń VAT opieramy się na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz metodologii wypracowanej przy obsłudze klientów z różnorodnych branż.


Wykorzystujemy nowoczesną technologię i opracowane przez nas rozwiązania informatyczne, umożliwiające przyspieszenie procesu zbierania, przetwarzania i weryfikacji danych.

Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań, od wsparcia w raportowaniu danych podatkowych dostarczanych przez klienta, po kompleksowe przejęcie funkcji prowadzenia rozliczeń VAT (pełen outsourcing).

Możemy także pomóc w organizacji procesu przepływu informacji i dokumentów w Państwa przedsiębiorstwie oraz koordynacji ekstrakcji danych z systemów księgowych i sprzedażowych, tak aby dane niezbędne do generowania deklaracji podatkowych i schematów JPK były pozyskiwane w sposób jak najbardziej efektywny i umożliwiający ich prawidłowe raportowanie.
 

Jak możemy pomóc Państwa firmie?

Oferowane przez nas usługi mogą obejmować m.in.:

 • analizę konieczności dokonania rejestracji dla celów podatkowych i statystycznych,

 • wsparcie w procesie rejestracji oraz obsługę aktualizacji danych rejestracyjnych, a także asystę w zakresie wyrejestrowania z VAT,

 • stałą obsługę w zakresie przygotowywania deklaracji/plików JPK, informacji podsumowujących, zgłoszeń Intrastat itd. oraz prowadzenia rejestrów podatkowych,

 • pośrednictwo w bieżących kontaktach z urzędem skarbowym,

 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych,

 • wsparcie w opracowaniu procedur i instrukcji rozliczenia dokonywanych transakcji z punktu widzenia VAT w kontekście wymogów dotyczących ustalenia momentu obowiązku podatkowego, fakturowania, stawek VAT tp.,

 • kompleksowe przejęcie funkcji prowadzenia rozliczeń VAT (pełen outsourcing),

 • czasowe oddelegowanie pracowników naszego departamentu do pracy w dziale podatkowym klienta (w celu uzupełnienia czasowych braków kadrowych),

 • szkolenie pracowników zarówno działów podatkowych, jak i działów handlowych i logistycznych, na których spoczywa odpowiedzialność za gromadzenie i dostarczanie danych oraz dokumentacji niezbędnych w rozliczeniach VAT,

 • wsparcie w procesie odzyskiwania VAT zapłaconego zagranicą (m.in. pomoc w opracowaniu wniosku o zwrot VAT).


Dodatkowo oferujemy usługi dedykowane dla podatników zagranicznych:

 • usługi przedstawicielstwa podatkowego dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się dla celów VAT w Polsce,

 • wsparcie podatników zagranicznych w procesie odzyskiwania VAT zapłaconego w Polsce (reprezentowanie klienta w kontaktach z organem podatkowym, pomoc w sporządzaniu wyjaśnień i gromadzeniu dokumentów na wniosek organów podatkowych, wsparcie w procedurze odwoławczej).

 

Bądź na bieżąco