close
Share with your friends

— Przegląd efektywności rozliczeń VAT pod kątem potencjalnych oszczędności wynikających z najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym w zakresie ulgi na złe długi w przypadku rozliczeń z podmiotami znajdującymi się w upadłości, likwidacji i niebędącymi podatnikami VAT (np. osoby fizyczne) oraz w zakresie neutralności rozliczenia VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć i importu usług,

— Przegląd systemu rozliczenia podatku VAT pod kątem oszczędności w zakresie przepływu środków pieniężnych.

W ramach przeglądu, nasi eksperci kompleksowo analizują rozliczenia podatku VAT dokonywane przez Państwa przedsiębiorstwo pod kątem możliwości wdrożenia rozwiązań pozytywnie wpływających na płynność finansową Państwa firmy.

Na gruncie przepisów o VAT możliwości takie daje m.in. wprowadzenie optymalnego momentu odliczania VAT naliczonego, odzyskiwanie VAT należnego z tytułu nieuwzględnionych faktur korygujących, przyspieszenie terminu zwrotu VAT oraz efektywne nimi zarządzanie, itp.. W zależności od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzi Państwa firma, dostępne mogą być także uproszczenia dotyczące rozliczeń specyficznych transakcji np. importu towarów.

W przypadku gdy Państwa firma zmaga się z problemem zatorów płatniczych, warto aktywnie korzystać z mechanizmu tzw. ulgi na złe długi. Nasi specjaliści pomogą Państwu w identyfikacji faktur kwalifikujących się do skorzystania z ulgi (uwzględniając najnowsze orzecznictwo sądów, w tym dotyczącego faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych i klientów znajdujących się upadłości, czy likwidacji), upewnią się, że nie zaistniały okoliczności, które spowodowałyby wygaśnięcie prawa do ulgi oraz pomogą w prawidłowym ujęciu ulgi w deklaracji VAT oraz w pliku JPK.
 

— Przegląd procesów rozliczania i obiegu faktur.

Oferujemy przegląd baz danych i systemów księgowych w celu wskazania obszarów, w których możliwa jest automatyzacja i usprawnienie rozliczeń podatkowych.


Nasz przegląd obejmuje również analizę procesów dokumentowania i rozliczania transakcji na gruncie podatku VAT w celu wskazania możliwych sposobów ich usprawnienia. Sposobem na szybkie i zorganizowane procesowanie dokumentów może być np. wdrożenie elektronicznego fakturowania lub samofakturowania. KPMG jest gotowe wspomóc Państwa firmę w spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych(w tym wymogów technologicznych), a także przygotować projekt wewnętrznych procedur.
 

Bądź na bieżąco