Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowa struktura JPK VAT która zastąpi deklarację VAT-7 oraz ewidencję VAT przesyłaną przez podatników w formacie JPK. Jednocześnie zakres danych objętych obowiązkiem raportowania w nowej strukturze zostanie istotnie rozszerzony, a za błędy w raportowaniu przewidziane zostały kary. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat nowego JPK oraz propozycję wsparcia ze strony KPMG w zakresie przeglądu prawidłowości wdrożenia nowej struktury.

Ogólne informacje

Nowa struktura JPK obejmuje:

 • dane dotyczące rozliczenia podatku obecnie ujmowane w deklaracji VAT-7;

 • informacje ujmowane w osobnych wnioskach, składanych razem z deklaracją VAT np. VAT-ZZ (o zwrot podatku), VAT-ZD (ulga na złe długi), VAT-ZT (o przyspieszenie terminu zwrotu);

 • dane zawarte w ewidencji JPK_VAT;

 • oznaczenie rodzaju towaru / usługi (13 grup towarów i usług – kody GTU, np. określone kategorie odpadów, urządzeń elektronicznych, leków, usługi doradcze, księgowe, marketingowe, zarządcze itp.);

 • oznaczenie procedury (13 procedur specjalnych, np. transakcje objęte obowiązkowym mechanizm podzielonej płatności, transakcje z podmiotami powiązanymi, dostawa bonów, import towarów); 

 • oznaczenie dokumentu (np. dokument wewnętrzny, raport z kasy fiskalnej). 

Co istotne, w przypadku błędu w strukturze JPK, który będzie uniemożliwiał organowi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, organ może nałożyć karę w wysokości 500 złotych za każdy błąd, o ile podatnik nie skoryguje JPK w ciągu 14 dni.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?

KPMG jest gotowe wesprzeć Państwa w analizie prawidłowego wdrożenia JPM_V7M oraz JPK_V7K i dostosowywania obowiązujących procedur do wymogów nowych wersji plików JPK.

Oferujemy kompleksowe wsparcie, obejmujące pomoc merytoryczną (zapewnienie zgodności nowego JPK z wymaganiami przepisów podatkowych), a także wsparcie informatyczne.

Nasze usługi obejmują poniższe obszary. W zależności od Państwa preferencji, KPMG może odpowiednio dostosować zakres usług.
 

Przeprowadzanie warsztatów w celu przeglądu prawidłowego ustalenia zakresu nowych informacji objętych obowiązkiem raportowania w strukturze JPK

Oferujemy Państwu przeprowadzenie warsztatów, mających na celu ustalenie zakresu nowych informacji objętych obowiązkiem raportowania.

W ramach projektu eksperci KPMG przeprowadzają ocenę w zakresie występowania w Spółce transakcji objętych nowymi obowiązkami raportowania (m.in. w zakresie kodów GTU, oznaczeń rodzajów transakcji oraz typów dokumentów). Analiza przeprowadzana jest na podstawie przykładowych dokumentów oraz informacji otrzymanych od Spółki.

Warsztaty mogą zostać przeprowadzane w formie stacjonarnej bądź online. Po wykonaniu analizy, KPMG przedstawi wytyczne (raport podsumowujący) dotyczące danych, które powinny być przygotowywane i przekazywane przez Państwa Spółkę dla celów nowego pliku JPK.
 

Kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz techniczne związane z wdrożeniem nowego raportowania

KPMG jest gotowe zapewnić pełne wsparcie doradczo-techniczne, które w zależności od Państwa potrzeb, może obejmować:

 • zidentyfikowanie danych objętych raportowaniem i ich analizę w systemach źródłowych,

 • identyfikację luk i ustalenie metod ich pozyskania (w tym wskazanie zakresu zmian wymaganych do wprowadzenia w systemach źródłowych),

 • opracowanie mapowania dla wymaganej struktury JPK,

 • zdefiniowanie zakresu zmian wymaganych do wprowadzenia w systemach źródłowych (np. SAP, Oracle) oraz wsparcie we wprowadzeniu tych zmian,

 • dostarczenie licencji oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego KPMG (JPK TOOL) umożliwiającego raportowanie danych w nowej strukturze JPK,

 • usługę utrzymania narzędzia informatycznego KPMG do obsługi JPK.
   

Usługowe generowanie pliku JPK VAT i walidacja gotowych plików

Jeżeli nie będą Państwo zainteresowani wdrożeniem zewnętrznego rozwiązania informatycznego na stałe lub dokonaniem zmian w obecnych systemach księgowych, KPMG oferuje również usługę generowania pliku JPK, za pomocą rozwiązania przygotowanego przez KPMG (JPK TOOL).

Ponadto, w zależności od potrzeb, KPMG świadczy usługi weryfikacji (walidacji) pierwszego pliku JPK wygenerowanego w Państwa organizacji lub cykliczną usługę walidującą pliki VAT.
 

JPK na żądanie

Coraz częściej podczas kontroli czy postępowań podatkowych spotykamy się z żądaniem ze strony organów skarbowych dotyczącym przekazania tzw. „plików JPK na żądanie”, obejmujących struktury JPK inne niż JPK VAT raportowany miesięcznie tj.:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,

 • wyciąg bankowy – JPK_WB,

 • magazyn – JPK_MAG,

 • faktury VAT – JPK_FA,

 • faktury VAT rolnicy ryczałtowi - JPK_FA_RR,

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie również w zakresie plików JPK na żądanie, tj. od analizy merytorycznej, poprzez zmapowanie danych, po wdrożenie rozwiązania generującego wymagane raporty.
 

Bądź na bieżąco