Niedawne zmiany w ustawie o VAT wprowadziły szereg nowych rozwiązań w zakresie ustalania stawek VAT

  • Od 1 lipca 2020r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT. Ujednolica ona stawki VAT w obrębie określonych grup produktów, wśród których do tej pory miały zastosowanie różne stawki VAT, np. pieczywo zostało objęte obniżoną stawką 5%, choć do tej pory stawki w obrębie tej grupy wahały się od 5% do 23%. Ponadto, stawki VAT dla niektórych produktów uległy obniżeniu, zaś inne zostały podwyższone.

  • Zmianie uległy również klasyfikacje towarów i usług. Dotychczas stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 roku została zastąpiona ogólnoeuropejską Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU z 2015 roku w zakresie usług. Powoduje to konieczność dopasowania stosowanych kodów do nowo obowiązujących wykazów.

  • Jednocześnie, wprowadzono nowe narzędzie – Wiążącą Informację Stawkową (WIS). WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której ustala on prawidłową stawkę VAT dla towaru lub usługi będącej przedmiotem wniosku. Sama WIS zawiera opis towaru/usługi, klasyfikację według CN/PKWiU 2015 oraz właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru/usługi stawkę podatku VAT. WIS stanowi ochronę dla przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi i karno-skarbowymi w przypadku zakwestionowania prawidłowości zastosowanej stawki VAT w toku potencjalnej kontroli lub postępowania podatkowego.
     

Jak możemy pomóc Państwa firmie?

Pomożemy w „przejściu” na nową nomenklaturę

Nasz zespół kompleksowo zajmie się przełożeniem dotychczas stosowanych przez Państwa kodów na nowe, obowiązujące od 1 lipca 2020r. klasyfikacje towarów i usług. W ramach naszych usług, w pierwszej kolejności dokonamy przeglądu obecnie stosowanych stawek VAT w Państwa firmie, identyfikowanych za pomocą PKWiU z 2008r. Następnie przeprowadzimy zamianę kodów PKWiU z 2008r. na kody nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU z 2015r. w zakresie usług na podstawie dostępnych kluczy powiązań. W tym celu wspierać będziemy się rozwiązaniem informatycznym opracowanym przez KPMG.

Ustalimy prawidłową stawkę VAT

Nasi eksperci dokonają ostatecznej weryfikacji prawidłowej stawki VAT, która powinna zostać przypisana do kodu CN/PKWiU 2015. W praktyce będzie to najważniejszy etap pracy, podczas którego będziemy dokonywać analizy treści samej nomenklatury scalonej, przy uwzględnieniu not wyjaśniających do nomenklatury, wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innych dokumentów mających wpływ na prawidłowe przypisanie kodu CN (np. Wiążących Informacji Taryfowych oraz Wiążących Informacji Stawkowych).

Przygotujemy wniosek o wydanie WIS

Zgodnie z naszą praktyką, przypisanie prawidłowej stawki VAT na podstawie nowych kodów CN będzie w wielu przypadkach związane z szeregiem wątpliwości. Mając na uwadze bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych Państwa firmy, w takich sytuacjach możemy zaoferować przygotowanie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Dzięki temu będą Państwo mieli pewność stosowanej stawki VAT i prawidłowości rozliczeń, a potencjalne ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych i karno-skarbowych w przypadku zakwestionowania prawidłowości zastosowanej stawki VAT w toku potencjalnej kontroli lub postępowania podatkowego zostanie istotnie ograniczone.

Bądź na bieżąco