Na podatniku spoczywa ryzyko związane z prawidłowym przypisaniem stawki VAT. Zestawienia obniżonych stawek VAT, zawarte w załącznikach do ustawy o VAT bazują na ogólnoeuropejskiej Nomenklaturze scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 roku w zakresie usług.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowej klasyfikacji danego towaru lub usługi z pomocą przychodzi podatnikom Wiążąca Informacja Stawkową (WIS). WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i jest połączeniem klasyfikacji statystycznej i interpretacji podatkowej. Zawiera ona opis towaru/usługi, klasyfikację według CN/PKWiU 2015 oraz właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru/usługi stawkę podatku VAT. WIS stanowi ochronę dla przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi i karno-skarbowymi w przypadku zakwestionowania prawidłowości zastosowanej stawki VAT w toku potencjalnej kontroli lub postępowania podatkowego.

Co więcej, wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi nie tylko na potrzeby stosowania przepisów, określających stawki podatku VAT, ale także na potrzeby innych przepisów np. dotyczących obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Nasze usługi

Ustalenie prawidłowej stawki VAT

Nasi eksperci dokonają weryfikacji prawidłowej stawki VAT, która powinna zostać przypisana do stosowanego przez klienta kodu CN/PKWiU 2015. Ten etap prac może wymagać analizy treści samej nomenklatury scalonej, przy uwzględnieniu not wyjaśniających do nomenklatury, wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innych dokumentów mających wpływ na prawidłowe przypisanie kodu CN (np. Wiążących Informacji Taryfowych oraz Wiążących Informacji Stawkowych).

Przygotowanie wniosku o wydanie WIS

Zgodnie z naszą praktyką, przypisanie prawidłowej stawki VAT będzie w wielu przypadkach związane z szeregiem wątpliwości. Mając na uwadze bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych naszych klientów, oferujemy przygotowanie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Dzięki temu będą nasi klienci zyskują pewność stosowanej stawki VAT i prawidłowości rozliczeń, a potencjalne ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych i karno-skarbowych w przypadku zakwestionowania prawidłowości zastosowanej stawki VAT w toku potencjalnej kontroli lub postępowania podatkowego zostanie istotnie ograniczone.

Skontaktuj się z nami