Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe w odniesieniu do transakcji:

  1. dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B) i podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce,
  2. których wartość wskazana na fakturze przekracza 15 000 zł,
  3. oraz których przedmiotem są określone towary i usługi.

Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności wymaga dostosowania wewnętrznych systemów księgowych oraz systemów płatności zarówno przez sprzedawców (m.in. są oni zobowiązani do umieszczania na fakturach informacji o stosowaniu o mechanizmu podzielonej płatności), jak i przez nabywców (którzy są zobligowani do dokonywania płatności za pomocą specjalnego komunikatu przelewu).

Naruszenie tych obowiązków może prowadzić do nałożenia sankcji podatkowych zarówno na sprzedawcę jak i na nabywcę oraz wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej z tego tytułu przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe (np. Zarząd, dyrektorzy finansowi, główni księgowi).

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, przepisy o VAT nie regulują wystarczająco precyzyjnie wielu zagadnień praktycznych, związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Stąd, kluczowe jest śledzenie praktyki organów podatkowych w zakresie stosowania przedmiotowych przepisów, w tym interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

Nasze usługi

Wskazanie transakcji, dla których stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe

Nasz zespół dokona kompleksowego przeglądu dokonywanych transakcji sprzedaży i zakupu, w celu zidentyfikowania transakcji, dla których stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe. W przypadku wątpliwości co do przypisania właściwego kodu PKWiU do danego towaru lub usługi, czy też kodu CN do danego towaru, możemy zaoferować przygotowanie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Pomoc przy wdrożeniu systemu podzielonej płatności

Pomożemy także wprowadzić wymagane procedury w zakresie dokonywania i przyjmowania przelewów w systemie podzielonej płatności. W przypadku zidentyfikowania wątpliwości co do dopuszczalności procedur stosowanych przez firmę klienta na gruncie ustawy o VAT, zaproponujemy przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, tak aby ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych i karno-skarbowych, grożących za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Skontaktuj się z nami