close
Share with your friends

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe w odniesieniu do transakcji:

  • dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B) i podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce,

  • których wartość wskazana na fakturze przekracza 15 000 zł,

  • oraz których przedmiotem są określone towary i usługi.

Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności wymaga dostosowania wewnętrznych systemów księgowych oraz systemów płatności zarówno przez sprzedawców (m.in. są oni zobowiązani do umieszczania na fakturach informacji o stosowaniu o mechanizmu podzielonej płatności), jak i przez nabywców (którzy są zobligowani do dokonywania płatności za pomocą specjalnego komunikatu przelewu).

Naruszenie tych obowiązków może prowadzić do nałożenia sankcji podatkowych zarówno na sprzedawcę jak i na nabywcę oraz wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej z tego tytułu przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe (np. Zarząd, dyrektorzy finansowi, główni księgowi).

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, przepisy o VAT nie regulują wystarczająco precyzyjnie wielu zagadnień praktycznych, związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (dotyczących przykładowo płatności wynikających z faktur korygujących). Stąd, kluczowe jest śledzenie praktyki organów podatkowych w zakresie stosowania przedmiotowych przepisów, w tym interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?

Wskażemy transakcje, dla których stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe

Nasz zespół dokona kompleksowego przeglądu transakcji sprzedaży i zakupu, dokonywanych przez Państwa przedsiębiorstwo, w celu zidentyfikowania transakcji, dla których stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe. W przypadku wątpliwości co do przypisania właściwego kodu PKWiU do danego towaru lub usługi, czy też kodu CN do danego towaru, możemy zaoferować przygotowanie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Pomożemy przy wdrożeniu systemu podzielonej płatności

Nasi eksperci pomogą wdrożyć procedury związane z identyfikacją i oznaczaniem faktur, do których stosuje się obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności. Identyfikacja faktur sprzedażowych i zakupowych objętych obligatoryjnym reżimem podzielonej płatności jest istotna także z perspektywy wdrożenia nowego JPK_V7M/ JPK_V7K, który wejdzie w życie od 1 października 2020 r.

Pomożemy także wprowadzić wymagane procedury w zakresie dokonywania i przyjmowania przelewów w systemie podzielonej płatności. W przypadku zidentyfikowania wątpliwości co do dopuszczalności procedur stosowanych przez Państwa przedsiębiorstwo na gruncie ustawy o VAT, zaproponujemy przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, tak aby ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych i karno-skarbowych, grożących za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Bądź na bieżąco