Postępująca informatyzacja sprawozdawczości podatkowej (w tym wprowadzenie elektronicznych deklaracji VAT i plików JPK) stawia przed podatnikami wyzwania związane z dostosowaniem procedur gromadzenia i raportowania danych podatkowych. Jednocześnie, organy podatkowe nieustannie udoskonalają narzędzia umożlwiające zautomatyzowaną analizę danych oraz identyfikację błędów i niezgodności danych zaraportowanych w plikach JPK, deklaracjach VAT i informacjach podsumowujących.

W przypadku zidentyfikowania błędów i niezgodności, organy podatkowe wzywają podatników do wyjaśnienia przyczyn ich powstania i złożenia niezbędnych korekt. Konieczność składania wyjaśnień angażuje czas i pracę osób, zajmujących się prowadzeniem rozliczeń VAT w firmie i stawia podatnika w kręgu zainteresowań urzędu skarbowego. Błędne raportowanie danych podatkowych może także wiązać się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej z tego tytułu przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe. Co więcej, w przypadku błędu w strukturze JPK, który uniemożliwi organowi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, organ może nałożyć karę w wysokości 500 złotych za każdy błąd, o ile podatnik nie skoryguje JPK w ciągu 14 dni.

Stąd, prawidłowa weryfikacja poprawności danych ujmowanych w rejestrach VAT, deklaracjach VAT i informacjach podsumowujących, a także raportowanych w plikach JPK, jest istotna jak nigdy wcześniej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, wykorzystaliśmy metodologię wypracowaną przy obsłudze rozliczeń VAT naszych klientów w celu opracowania rozwiązania informatycznego do wykonywania elektronicznych przeglądów podatkowych VATcheck.

Nasz VATcheck umożliwia kompleksową i zautomatyzowaną walidację rejestrów podatkowych, deklaracji VAT, informacji podsumowujących i plików JPK pod kątem:

  • zgodności z przepisami VAT, regulującymi terminy ujmowania transakcji w rozliczeniach podatkowych;

  • weryfikacji aktywności numerów VAT-UE oraz numerów NIP kontrahentów;

  • identyfikacji potencjalnych błędów rachunkowych i zdublowanych pozycji;

  • identyfikacji innych rozbieżności w porównaniu do wyjaśnień organów skarbowych;

  • porównaniu zgodności danych zaraportowanych w: JPK VAT, VAT-UE oraz VAT-7.

Dzięki przeglądowi VATcheck mogą Państwo ograniczyć obciążenia administracyjne, a także zmniejszyć ryzyko potencjalnych błędnych rozliczeń VAT.
 

Bądź na bieżąco