close
Share with your friends

Kontrole podatkowe i postępowania

Kontrole podatkowe i postępowania

Kontrole podatkowe i postępowania

Kontrole podatkowe i postępowania

Nasze usługi polegają na bieżącym wsparciu Państwa w toku działań kontrolnych służb skarbowych oraz pomocy w przypadku spornego postępowania zarówno przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnymi.

Nasze usługi obejmują również symulacje działań kontrolnych wykonywanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, których celem jest zwiększenie efektywności mechanizmów ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka podatkowego.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)