close
Share with your friends

Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

Usługi KPMG związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Usługi KPMG związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa w poszczególnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych:

  • wyszukiwaniu danych w systemach księgowych,
  • przenoszeniu danych do formatu XML,
  • analizie danych z punktu widzenia ich zgodności z deklaracjami podatkowymi,
  • opisie założeń przyjętych w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Opracowany przez nas mechanizm adaptacyjny na potrzeby dostosowania się do wymogów w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwala zidentyfikować potencjalne ryzyka wynikające z przekazywania danych podatkowych z infrastruktury informatycznej oraz dostosować rozwiązania organizacyjne obowiązujące w Państwa działalności do nowych obowiązków sprawozdawczych.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)