Szczególne zagadnienia z zakresu rozliczeń CIT oraz cen transferowych

Rozliczenia CIT oraz ceny transferowe

Proponujemy Państwu wsparcie w specyficznych dla branży TSL kwestiach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych

Proponujemy Państwu wsparcie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych

W ramach oferowanego doradztwa proponujemy Państwu również wsparcie w specyficznych dla branży TSL kwestiach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, obejmujących m.in.:

  • koszty licencji na wykonywanie usług transportowych, koszty opłat drogowych i innych administracyjnych,
  • koszty podwykonawców usług transportowych,
  • zagadnienia podatkowego rozpoznania kar umownych i odszkodowań.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)