Planowanie w zakresie leasingu i środków trwałych

Planowanie w zakresie leasingu i środków trwałych

Mamy świadomość, jak istotną pozycję w kosztach przedsiębiorstw z branży TSL stanowią wydatki związane z nabywaniem i finansowaniem środków trwałych.

Wydatki związane z nabywaniem i finansowaniem środków trwałych.

W związku z tym, jak istotną pozycję w kosztach przedsiębiorstw z branży TSL stanowią wydatki związane z nabywaniem i finansowaniem środków trwałych, takich jak środki transportu, hale magazynowe itp., naszym klientom oferujemy wsparcie w kwestii efektywnych podatkowo struktur leasingu środków transportu oraz sposobów finansowania zakupu innych środków trwałych.

Nasze podejście do kształtowania umów leasingu ma charakter kompleksowy i, zależnie od Państwa potrzeb, może obejmować zarówno kwestie podatku dochodowego od osób prawnych (w tym np. podatku u źródła przy umowach transgranicznych), aspekty VAT, jak i zagadnienia ujęcia księgowego czy też analizy cen transferowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)