Sektor transportu, spedycji i logistyki (TSL)

Wsparcie podatkowe dla TSL

KPMG w Polsce współpracuje z szerokim spektrum klientów z branży TSL, oferując doradztwo podatkowe uwzględniające kontekst branżowy.

Oferujemy klientom z branży TSL doradztwo podatkowe uwzględniające kontekst branżowy.

W ramach specjalizacji branżowej w KPMG w Polsce pracuje zespół doradców, specjalizujących się w zagadnieniach podatkowych dotyczących transportu, spedycji i logistyki (TSL)

Naszymi klientami są międzynarodowe i polskie podmioty zajmujące się transportem kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, a także operatorzy logistyczni oraz firmy kurierskie i poczty. Dzięki współpracy z tak szerokim spektrum klientów z branży transportu, spedycji i logistyki (TSL) możemy zaoferować Państwu szersze spojrzenie na kwestie podatkowe typowe dla branży, uwzględniające szerszy kontekst biznesowy.

W codziennym doradztwie podatkowym dla naszych klientów korzystamy również z bogatych doświadczeń naszych współpracowników specjalizujących się w zakresie logistyki, transportu i spedycji pracujących w działach zarządzania ryzykiem i efektywnością, doradztwa prawnego czy finansowego, a także pracujących w zagranicznych biurach KPMG na całym świecie.

Właśnie takie powiązanie różnych aspektów doradztwa pozwala na stworzenie dedykowanych zespołów, dysponujących szerszym spojrzeniem, dzięki którym możemy być partnerem firm z sektora TSL w ich bieżącej działalności, jak również w sytuacjach mniej typowych, m.in. przy fuzjach i przejęciach, restrukturyzacjach, znaczących transakcjach i inwestycjach.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu branżowemu, mamy możliwość zapewnić firmom z sektora TSL usługi doradztwa podatkowego skoncentrowane na najistotniejszych dla takich firm kwestiach podatkowych, zarówno z obszaru VAT, który stawia szczególne wyzwania dla sektora TSL, jak i z obszaru innych podatków, gdzie możemy wesprzeć Państwa m.in. w kwestiach związanych z wyborem efektywnych podatkowo form finansowania działalności, kształtu umów leasingowych czy też podatkowych aspektów rozliczeń z pracownikami.

 

Jak możemy pomóc?

Jako reprezentantom branży TSL, mamy przyjemność zaoferować Państwu szerokie spektrum usług doradztwa podatkowego, obejmujących, między innymi, następujące najbardziej charakterystyczne dla branży usługi:

  • doradztwo w zakresie szczególnych dla TSL zagadnień VAT,
  • planowanie w zakresie leasingu i środków trwałych,
  • szczególne zagadnienia z zakresu rozliczeń CIT oraz cen transferowych,
  • rozliczenia dotyczące rozliczeń PIT pracowników.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)