Pozyskiwanie dofinansowania na zakup i użytkowanie samochodów elektrycznych

Pozyskiwanie dofinansowania na samochody elektryczne

Kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania w tym przygotowanie wniosków o dotacje bezpośrednie.

Pozyskiwanie wsparcia finansowego na zakup i użytkowanie pojazdów elektrycznych.

Zespół KPMG wspiera przedsiębiorców w pozyskaniu dofinansowania zakupu i użytkowania samochodów elektrycznych. Zakres usług obejmuje zdefiniowanie projektu na potrzeby ubiegania się o wsparcie finansowe, analizę informacji dotyczących projektu przekazanych przez klienta, analizę kryteriów w celu opracowania i terminowego złożenia wymaganej dokumentacji, a także komunikację z odpowiednimi instytucjami oraz pomoc na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Celem doradców KPMG jest uzyskanie możliwie najkorzystniejszych warunków wsparcia. 

W fazie analizy i rekomendacji KPMG świadczy następujące usługi:

 • identyfikacja źródeł pomocy publicznej,
 • doradztwo w zakresie działań restrukturyzacyjnych i planowanych projektów w celu zwiększenia finansowania,
 • ocena szans na uzyskanie wsparcia,
 • propozycja mapy drogowej,
 • opracowanie strategie ubiegania się o finansowanie.

W fazie przygotowywania dokumentacji KPMG:

 • przygotowuje wniosek o dofinansowanie,
 • pomaga w przygotowaniu załączników,
 • analizuje wybrane dokumenty pod względem merytorycznym,
 • wspiera w pozyskaniu partnerów naukowo-technicznych.

KPMG zapewnia prawidłowe przygotowanie wniosku pod względem formalnym i ubiega się o najwyższą możliwą ocenę w trakcie weryfikacji merytorycznej.

Doradcy monitorują proces oceny i kontaktu z odpowiednimi instytucjami. Z doświadczenia KPMG wynika, że monitorowanie procesu pozyskiwania finansowania publicznego jest bardzo ważnym środkiem, przyczyniającym się do zwiększenia szans na uzyskanie wsparcia. KPMG pomaga także podczas podpisywania umowy na dofinansowanie projektu.

W razie zaistnienia takiej potrzeby, podczas rozliczania projektu KPMG oferuje wsparcie w zakresie:

 • prowadzenia warsztatów z rachunkowości projektów,
  przygotowywania wniosków o płatność,
 • przygotowania i wdrożenia metod kontrolujących i ograniczających ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu wskaźników,
 • nadzorowania przygotowania dokumentacji projektu do kontroli i pomoc w przygotowaniu firmy do rutynowych kontroli.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)