Planowanie podatku VAT dla transakcji łańcuchowych

Planowanie podatku VAT dla transakcji łańcuchowych

KPMG oferuje wsparcie w zakresie analizy opodatkowania VAT realizowanych przez klientów transakcji łańcuchowych.

KPMG oferuje wsparcie w zakresie analizy opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych

Transakcje łańcuchowe to transakcje, w ramach których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym towar jest transportowany bezpośrednio od pierwszego podmiotu w łańcuchu dostaw do ostatniego. Z perspektywy rozliczenia podatku VAT transakcje łańcuchowe o charakterze międzynarodowym rodzą często wątpliwości podatników z uwagi na konieczność określenia tzw. dostawy ruchomej, w stosunku do której możliwe jest zastosowanie opodatkowania stawką 0%, podczas gdy pozostałe dostawy (tzw. dostawy nieruchome) podlegają opodatkowaniu według stawki lokalnej, właściwej dla kraju wysyłki lub przeznaczenia towaru.

KPMG oferuje wsparcie w zakresie planowania podatku VAT dla transakcji łańcuchowych, obejmujące:

  • Identyfikację transakcji łańcuchowych u klienta oraz wsparcie w identyfikacji transakcji ruchomych w łańcuchu dostaw.
  • Weryfikację prawidłowości dokonywania rozliczeń podatkowych występujących u klienta transakcji łańcuchowych z uwzględnieniem zmian wynikających z tzw. pakietu zmian „Quick fixes”.
  • Analizę możliwości zastosowania uproszczeń w rozliczeniach VAT dla realizowanych transakcji łańcuchowych w tym możliwości zastosowania procedur call-off stock i procedury transakcji trójstronnej uproszczonej.
  • Weryfikację posiadanej dokumentacji pod kątem możliwości stosowania stawki 0%.
  • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem transakcji łańcuchowych w innych krajach Unii Europejskiej m.in. poprzez wsparcie w procesie rejestracji dla celów VAT.
  • Przygotowanie narzędzia wspierającego proces analizy transakcji łańcuchowych pod kątem polskich regulacji VAT.
  • Przeprowadzanie szkoleń/warsztatów w zakresie rozliczeń podatkowych transakcji łańcuchowych oraz transakcji trójstronnych.
     

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)