Wsparcie w związku z implementacją JPK

Wsparcie w związku z implementacją JPK

Procedury podatkowe realizowane przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Procedury podatkowe realizowane przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK będzie dotyczył, co do zasady, każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

W celu zapewnienia efektywnego i sprawnego organizacyjnie przygotowania się naszych Klientów na nadchodzące zmiany, oferujemy m.in. następujące usługi

  • przegląd systemów księgowych oraz ich architektury pod kątem identyfikacji źródeł danych wymaganych dla celów JPK,
  • mapowanie danych z systemów źródłowych na struktury JPK, identyfikacja luk w możliwych do pozyskania danych i określenie ich istotności pod kątem wymagalności JPK,
  • czynne wsparcie operacyjne i merytoryczne ekspertów KPMG,
  • szkolenia dla pracowników w zakresie JPK,
  • inne, specjalistyczne usługi KPMG dotyczące JPK.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)