close
Share with your friends

Doradztwo w zakresie MDR

Doradztwo w zakresie MDR

Zespół oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia wymogów raportowania schematów podatkowych.

Zespół oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia wymogów raportowania schematów podatkowych.

Przepisy dotyczące MDR wprowadzone do Ordynacji podatkowej nałożyły na określone podmioty m.in. obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Mając na uwadze charakter przepisów MDR, oferujemy naszym Klientom wsparcie w zakresie wdrożenia wymogów raportowania schematów podatkowych zgodnie z nowym Rozdziałem 11a ustawy Ordynacja podatkowa, w tym m.in.:

  • sporządzenie wewnętrznej procedury pozwalającej na wypełnienie obowiązku raportowania schematów podatkowych,
  • przegląd dokonywanych przez podmiot transakcji oraz czynności,
  • dostosowanie procedury do potrzeb Klienta oraz wyjaśnień organów podatkowych/ legislatora na dzień przygotowania procedury,
  • szkolenia pracowników w zakresie MDR.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)