Ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej

Ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej

Wdrażanie rozwiązań zabezpieczających osoby zarządzające instytucjami finansowymi przed odpowiedzialnością karno-skarbową

Wdrażanie rozwiązań zabezpieczających osoby zarządzające instytucjami finansowymi

Jak wynika z naszej praktyki, osoby prowadzące sprawy spółek są coraz częściej pociągane do odpowiedzialności karnej skarbowej. W praktyce działalności gospodarczej istnieją ryzyka, przykładowo takie jak niewłaściwy obieg dokumentów, których efektem może być zaniżenie zobowiązań podatkowych i w konsekwencji wszczęcie postępowań karnych. W wielu wypadkach postępowania takie kończą się niepomyślnie dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Wielu z ryzyk występujących w spółce nie da się całkowicie wyeliminować. Można jednak opracować narzędzia pozwalające na minimalizację ryzyka pociągnięcia osób kierujących spółką do przedmiotowej odpowiedzialności karno-skarbowej. Ponadto, wdrożenie takich rozwiązań pozwala na udowodnienie właściwego funkcjonowania jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie podatkowe. Nasz zespół oferuje opracowanie takiego rozwiązania oraz pomoc w jego wdrożeniu. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na precyzyjne określenie obszarów ryzyk związanych z charakterem działalności klienta, jak również zaproponowanie rozwiązania, które będzie dostosowane do kultury organizacyjnej spółki oraz do obowiązujących regulacji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)