Optymalizacja obciążeń podatkowych

Optymalizacja obciążeń podatkowych

Planowanie i strukturyzacja obciążeń podatkowych w aspekcie działalności ubezpieczeniowej

Planowanie i strukturyzacja obciążeń podatkowych w aspekcie działalności ubezpieczeniowej

W świetle obecnie obowiązującego prawa, pojawiających się zarówno nowych regulacji podatkowych jak i również nowych podatków, podmioty branży ubezpieczeniowej są wyjątkowo narażone na ryzyka wynikające z zawiłości systemu podatkowego ze względu na rozległość i specyfikę działalności ubezpieczeniowej. Sektor ubezpieczeniowy posiada również indywidualne prawa i obowiązki wynikające z uregulowań prawno-podatkowych, które rzadko stanowią przedmiot rozważań organów podatkowych. Tym samym podmioty branży ubezpieczeniowej często nie mają szansy wyjaśnienia swoich wątpliwości związanych z interpretacją szczególnych przepisów podatkowych.

W związku z licznymi niejasnościami związanymi z obciążeniami podatkowymi w działalności ubezpieczeniowej, naszym klientom proponujemy rozwiązania zmierzające to optymalizacji działań podatkowych, jak również opracowujemy i wdrażamy efektywne podatkowo struktury przedmiotowych obciążeń. Wszechstronna znajomość rynku ubezpieczeniowego pozwala nam także zmierzyć się z analizą specyficznych obciążeń podatkowych naszych klientów. Dzięki bogatej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu proponujemy rozwiązania dopasowane zarówno do skali działalności jak i do bieżących i przyszłych potrzeb klientów. Szukamy innowacyjnych rozwiązań w celu najlepszego sprostania wymaganiom zarówno klienta jak i otoczenia politycznego, ekonomicznego i gospodarczego.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)