Koszty akwizycji

Koszty akwizycji

Podatkowe ujęcie rozliczeń z tytułu akwizycji

Podatkowe ujęcie rozliczeń z tytułu akwizycji

Podatkowe ujęcie kosztów akwizycji nieustannie budzi kontrowersje. W świetle obecnie obowiązujących regulacji podatkowych oraz niejednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych wciąż niejasna pozostaje kwalifikacja podatkowa wydatków związanych z działalnością o charakterze akwizycyjnym oraz skalą ich powiązania z działalnością ubezpieczeniową. Ta ostatnia z kolei warunkuje możliwość ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Specyfika działalności ubezpieczeniowej wiąże się nierozerwalnie z dużym zróżnicowaniem kosztów, których często nie można zakwalifikować jednoznacznie do konkretnej kategorii wydatków. KPMG służy pomocą w prawidłowej kwalifikacji ponoszonych wydatków, wskazując jednocześnie moment ich rozliczenia. Priorytetowo traktowane są wydatki związane bezpośrednio i pośrednio z tematem akwizycji.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)