Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

Podatkowe aspekty Jednolitego Pliku Kontrolnego

Podatkowe aspekty Jednolitego Pliku Kontrolnego

W świetle obecnych regulacji prawnych, na podatników nałożony został obowiązek przygotowywania elektronicznego pliku, o ujednoliconej strukturze zawierającego dane wynikające m.in. z ksiąg rachunkowych i ewidencji VAT. Jednolity Plik Kontrolny ma służyć przyspieszeniu i uproszczeniu kontroli podatkowych i zostać przekazany w formie ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Prace związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym stanowią jeden z pierwszych kroków prowadzących do kompleksowej informatyzacji rozliczeń między podatnikami a Ministerstwem Finansów i podążają za uregulowaniami już w obowiązującymi w Europie. Mając na względzie, iż Jednolity Plik Kontrolny stanowi na gruncie polskich realiów rozwiązanie nowatorskie, oczywistym jest, że wokół tego tematu wciąż istnieje wiele niewiadomych, związanych zarówno z ujęciem podatkowym jak i informatycznym co do danych wymaganych w pliku. Nasz Zespół pomaga klientom rozwiać wątpliwości związane z prawidłowym utworzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego w ujęciu podatkowym oraz służy wsparciem we wskazaniu zakresu wymaganych danych oraz sposobu ich prawidłowego ujęcia w pliku.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)