Insurance Premium Tax (IPT)

Insurance Premium Tax (IPT)

Kompleksowe wsparcie w rozliczaniu podatku od składek ubezpieczeniowych zagranicą

Kompleksowe wsparcie w rozliczaniu podatku od składek ubezpieczeniowych zagranicą

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, zakład ubezpieczeniowy prowadzący działalność w innym niż Polska kraju może podlegać obowiązkowi odprowadzania tzw. podatku od składek ubezpieczeniowych lub/oraz opłat parafiskalnych. Obowiązek odprowadzenia podatku od składek ubezpieczeniowych jest zależny od kraju umiejscowienia ryzyka ubezpieczeniowego.

Przedmiotem niejasności jest zarówno wysokość tego podatku (zależna od zagranicznych regulacji podatkowych), jak również wszelkie inne opłaty i formalności, którymi może być obarczony zakład ubezpieczeń prowadzący działalność poza granicami Polski. Stawki podatku IPT oraz opłaty skarbowe, jak i inne formalności związane z odprowadzeniem podatku przewidziane są w przepisach wewnętrznych danego kraju. Wymaga to analizy case-by-case każdego przypadku indywidualnie. Dzięki działalności w skali globalnej, zespół podatkowy dla sektora ubezpieczeniowego pomaga podmiotom z branży zarówno w kwestii ustalenia wysokości kwoty IPT, jak również służy doświadczeniem w celu spełnienia wymogów biurokratycznych (skompletowanie wymaganej dokumentacji) w razie zaistnienia konieczności odprowadzenia przedmiotowego podatku.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)