Działalność reasekuracyjna

Działalność reasekuracyjna

Doradztwo w zakresie specyfiki rozliczeń z tytułu reasekuracji

Doradztwo w zakresie specyfiki rozliczeń z tytułu reasekuracji

Przedmiot niejasności w podatkowym ujęciu reasekuracji stanowi właściwe rozliczenie przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w danym ryzyku, składce reasekuracyjnej jak i szkodach na podstawie zawartej umowy, występujący zarówno po stronie reasekuratora jak i zakładu ubezpieczeń. Również wielość rodzajów umów reasekuracji jak i możliwość zawarcia dalszych retrocesji nie wpływają na stabilizację podatkowego statusu stron tychże umów, którymi są zakłady ubezpieczeń.

Nie jest zaskoczeniem, iż podatkowe ujęcie wszelkich przychodów i kosztów wynikających z zawartymi umowami reasekuracji budzi wciąż praktyczne wątpliwości – przede wszystkim ze względu na fakt istotnej wartości kwotowej tychże umów. Tax Insurance oferuje profesjonalną pomoc przy kwalifikacji podatkowej przepływów związanych z tematem reasekuracji, pomagając jednocześnie w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z tego tytułu.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)