Działalność lokacyjna

Działalność lokacyjna

Zarządzanie ryzykiem podatkowym związanym z działalnością lokacyjną zakładów ubezpieczeń

Zarządzanie ryzykiem podatkowym związanym z działalnością lokacyjną zakładów ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń prowadzą działalność lokacyjną w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na wypłaty zobowiązań wobec podmiotów udostępniających kapitały, dążąc jednocześnie do osiągnięcia korzyści finansowych z podejmowanych działań lokacyjnych. Przedmiotowe działania wymagają zachowania szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji na temat określonych grup inwestycji, gdyż wiążą się one z istotnym ryzykiem - także podatkowym.

Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę finansową tychże spółek. Pomoc naszego zespołu w omawianym obszarze obejmuje w głównej mierze doradztwo w zakresie podatkowego ujęcia operacji związanych z działalnością lokacyjną oraz identyfikację ryzyk podatkowych związanych z danymi transakcjami inwestycyjnymi.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)