Zaniżone dotacje celowe dla miast i gmin – odzyskanie środków

Zaniżone dotacje celowe dla miast i gmin

Brakujące środki na zadania zlecone miasta i gminy pokrywają z dochodów własnych, co jest niezgodne z prawem.

Brakujące środki na zadania zlecone JST pokrywają z dochodów własnych.

Znana nam praktyka pokazuje, że w większości przypadków nakładanie na miasta i gminy zadań zleconych, nie jest połączone z przekazywaniem im dotacji celowych w wysokości pozwalającej na pełne sfinansowanie tych zadań. Jednocześnie brak odpowiednich środków nie zwalnia miast i gmin z obowiązku wypełniania powierzonych zadań. W takiej sytuacji, brakujące środki na zadania zlecone miasta i gminy pokrywają z dochodów własnych, co jest niezgodne z prawem, a jednocześnie konsekwencją tego jest zwiększanie zadłużenia lub ograniczanie inwestycji.

 

Nasze działania w powyższym zakresie polegają na:

  • analizie obszarów, które mogą podlegać przeprowadzeniu procesu odzyskiwania zaniżonych dotacji,
  • analizie potencjału kwot, które mogłyby podlegać wypłacie na rzecz miasta lub gminy,
  • przeprowadzeniu czynności w zakresie zastępstwa procesowego, mających na celu odzyskanie zaległych kwot dotacji celowych za 10 lat wstecz.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)